Pristagare

Bland pristagarna finns många av Sveriges mest framstående tekniska forskare, ingenjörer och uppfinnare som har bidragit till Sveriges tekniska utveckling.

Polhemspriset 2022

Staffan Gestrelius

Årets Polhemspristagare är Staffan Gestrelius, civilingenjör i teknisk fysik från Lund och docent i medicinsk fysiologi.

Han tilldelas Polhemspriset för sin framgångsrika och visuella mjukvara Qlikview som kombinerar data från många källor. Priset består av en guldmedalj samt 250 000 kr.

Fortsätt läsa

Lilla Polhemspriset

Tim Yngesjö

Tim Yngesjö tilldelas Lilla Polhemspriset 2022 för sitt examensarbete om hur tvådimensionella satellitkartor kan göras tredimensionella. 3D-modeller av jordytan har många användbara tillämpningar som till exempel stadsplanering och projektering av infrastruktur.

Fortsätt läsa

Wimanska priset

Hannes Olsson och Martin Larsson

Hannes Olsson och Martin Larsson belönas med Wimanska priset för landets bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. De får priset för arbetet att hitta sätt att optimera komponenter som behövs vid svarvning.

Fortsätt läsa