PRISTAGARE POLHEMSPRISET 2023

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé

Skydd mot komplexa hot belönas med Polhemspriset 2023

Christopher Ahlberg till vänster och Staffan Truvé till höger belönas med Polhemspriset 2023

Christopher Ahlberg och Staffan Truvé tilldelas Polhemspriset 2023 för sitt analysverktyg som i realtid kan identifiera cyberattacker, oroligheter och potentiella terrordåd med information hämtad enbart från internet.

Pristagarnas insikt att internet skulle bli en spegling av den verkliga världen och att informationen behövde sorteras för att kunna analyseras gav upphov till företaget Recorded Future 2009 som sedan dess har utvecklats snabbt.

Cyberattacker är idag en del av vardagen för både stater och enskilda företag. Tidigare var syftet ofta att stjäla företagsinformation men ett stort område är nu så kallad ransomware – utpressningsprogram – där förövaren till exempel tar filer som gisslan via kryptering och sedan kräver en lösensumma för att användaren ska återfå kontrollen.

Men hotbilden har numera också vidgats så att geopolitiska händelser, påverkansoperationer och terrordåd kan vara olika sidor av samma attack. Inte minst de senaste årens utveckling visar att de samordnade attackerna växer i antal och gör världen osäkrare.


– Att hitta nya innovativa sätt att motarbeta och på ett tidigt stadium förhindra dessa attacker är numera avgörande för hela samhällets säkerhet. Christopher Ahlbergs och Staffan Truvés analysverktyg kan användas för att göra världen lite säkrare, säger Sveriges Ingenjörers förbundsordförande Ulrika Lindstrand.


Kriget i Ukraina är ett exempel på hur olika attacker flätas samman. Recorded Future har under kriget trefaldigat antalet anställda i landet, och förser nu 14 ukrainska myndigheter med underrättelser för att stödja landet mot de ryska hoten.

Pristagarnas teknik bygger på förmågan att samla enorma mängder text, bilder och tekniska data från internet och analysera den med AI-stöd. Recorded Future spårar runt en miljon potentiella måltavlor för hot runt om i världen. Samtidigt följer analysverktyget aktiviteter hos tiotusentals aktörer på internet. Efter sökning på signalord och en språklig bedömning av innehållet – kombinerat med storskalig analys av skadlig kod (malware) och internettrafik – identifieras eventuella kopplingar och risker. Varje dag analyseras tiotals miljoner dokument.

Företaget använder nu även Open AI:s stora språkmodell för att bearbeta hotinformation. Det gör det möjligt att i realtid identifiera oroligheter, attacker och potentiella terrordåd trots att systemet enbart hämtar information från internet.

Recorded Future har 14 år efter grundandet växt till världens största underrättelseföretag med 1 700 kunder i 75 länder.

Läs mer hos Sveriges Ingenjörer