Christopher Polhem

Christopher Polhem var en svensk uppfinnare och vetenskapsman som revolutionerade det svenska näringslivet med sina mekaniska innovationer och nya idéer om tillverkning.

Vetenskapsmannen

När Christopher Polhem (1661-1751) föddes på Gotland under enkla förhållanden fanns det inte mycket som talade för att han skulle bli det kommande seklets mest uppburne vetenskapsman. Om inte den unge Polhem (född Polhammar) hade blivit uppmärksammad av sin omgivning och fått möjlighet att nå sin fulla kapacitet, så hade Sverige gått miste om en stor innovatör.

Christopher Polhem hade en närmast unik teknisk begåvning, en aldrig stillad nyfikenhet och en kraftfull förmåga till problemlösning. Hans innovationer finns tillämpade på en rad områden och uppmärksammades inte bara i Sverige utan långt utanför landets gränser redan under hans levnad.

Hans vision var att ta Sverige från jordbruksland till industriland med hjälp av tekniska innovationer. Under sina resor tog han också intryck av omvärldens teknik, anpassade den till svenska förhållanden och fick sedan se dessa förädlade idéer spridas vidare till andra länder. Han hade ett systemtänkande som gjorde att han försökte skala upp tillverkningen i fabriker som byggde på maskinell produktion. Här låg han långt före sin egen samtid.

Innovationer som utvecklade näringslivet

Christopher Polhems arbete hade en stor betydelse för utvecklingen av det svenska näringslivet. Hans uppfinningar och innovationer bidrog till att förbättra produktionen och effektivisera industrierna, vilket ledde till ökad tillväxt och välstånd för Sverige som helhet. Polhems tekniska bidrag hjälpte också till att lägga grunden för den svenska industriella revolutionen som skulle komma att ta fart under 1800-talet.

Hans bredd är enorm och han satte sitt avtryck i nästan alla delar av Sveriges näringsliv. Han förbättrade kyrkornas tornur, konstruerade spinnmaskiner, mekaniska sågar, metallborrar och uppfann ett revolutionerande lås vars konstruktion fortfarande finns kvar i många hänglås över 300 år senare.

En av de mer kända innovationerna är hans gruvmaskineri för att få upp malm och vatten ur Falugruvan, som gjorde den till en av de allra modernaste gruvorna på sin tid. Han utvecklade även flera slussar som gjorde vattenvägar farbara för gods och människor. Slussar gav möjlighet att expandera marknader och sprida bra produkter till fler. Mest kända är den första välfungerande Slussen i Stockholm som han arbetade på i slutet av sitt liv. Polhem var också involverad i byggandet av Göta kanal, där hans bidrag till kanalbygget inkluderade utveckling av en självlåsande slussport och en lyftanordning för båtar.