Om Polhemspriset

Polhemspriset är en prestigefylld teknikutmärkelse som delas ut till personer eller organisationer som bidragit till Sveriges tekniska utveckling.

Ett pris i Christopher Polhems anda

Polhemspriset har delats ut sedan 1878 och har tagit plats som en av Sveriges mest prestigefyllda teknikutmärkelser. Syftet är att uppmärksamma och belöna personer eller organisationer som har gjort betydande tekniska prestationer och bidragit till Sveriges tekniska utveckling. Priset delas ut av stiftelsen Polhemspriset och administreras av Sveriges Ingenjörer.

Att priset bär Christopher Polhems namn är ingen slump. Christopher Polhem (1661–1751) var en av Sveriges genom tiderna mest framstående innovatörer. Hans tekniska geni omformade under hans levnad svenskt näringsliv, vilket ledde till bättre konkurrenskraft och högre välstånd. Han var en nyfiken person som ständigt såg nya tekniska lösningar på konkreta problem i sin omvärld.

Polhemspriset har genom åren delats ut till många framstående innovatörer, forskare och ingenjörer inom många tekniska discipliner. Priset har också gått till innovativa företag och organisationer som har bidragit till Sveriges tekniska utveckling. Polhemspriset har därmed blivit en del av den svenska teknikhistorien. Det en årlig påminnelse om landets stora tekniska potential.

Teknikens betydelse ökar ständigt i det samhälle vi lever i samtidigt som behoven av tekniskt utbildade ökar. Polhemspriset sprider och inspirerar till teknisk innovation, vilket i sin tur kan bidra till att öka intresset för teknisk utbildning och karriärvägar bland unga människor.

Lilla Polhemspriset

Lilla Polhemspriset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Priset delades ut för första gången 1990.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Nominerade arbeten bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är inte öppen för enskilda. En priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Wimanska priset

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman (1838–1905), en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Precis som när det gäller Lilla Polhemspriset är syftet att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Kriterierna för nominerade bidrag är likartade: de bedöms efter ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och inte av enskilda personer. Sveriges Ingenjörers styrelse utser pristagarna efter att en priskommitté granskat inkomna arbeten och lämnat förslag. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.