Om Polhemspriset

Polhemspriset är en prestigefylld teknikutmärkelse som delas ut till personer som bidragit till Sveriges tekniska utveckling.

Ett pris i Christopher Polhems anda

Polhemspriset har delats ut sedan 1878 och har tagit plats som en av Sveriges mest prestigefyllda teknikutmärkelser. Syftet är att uppmärksamma och belöna personer som har gjort betydande tekniska prestationer och bidragit till Sveriges tekniska utveckling. Priset delas ut av stiftelsen Polhemspriset och administreras av Sveriges Ingenjörer.

Att priset bär Christopher Polhems namn är ingen slump. Christopher Polhem (1661–1751) var en av Sveriges genom tiderna mest framstående innovatörer. Hans tekniska geni omformade under hans levnad svenskt näringsliv, vilket ledde till bättre konkurrenskraft och högre välstånd. Han var en nyfiken person som ständigt såg nya tekniska lösningar på konkreta problem i sin omvärld.

Polhemspriset har genom åren delats ut till många framstående innovatörer, forskare och ingenjörer inom flera olika tekniska discipliner, som har bidragit till Sveriges tekniska utveckling. Polhemspriset har därmed blivit en del av den svenska teknikhistorien. Det är en årlig påminnelse om landets stora tekniska potential.

Teknikens betydelse ökar ständigt i det samhälle vi lever i samtidigt som behoven av tekniskt utbildade ökar. Polhemspriset sprider och inspirerar till teknisk innovation, vilket i sin tur kan bidra till att öka intresset för teknisk utbildning och karriärvägar bland unga människor.

Lilla Polhemspriset

Lilla Polhemspriset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Priset delades ut för första gången 1990.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Nominerade arbeten bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är inte öppen för enskilda. En priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Wimanska priset

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman (1838–1905), en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Precis som när det gäller Lilla Polhemspriset är syftet att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Kriterierna för nominerade bidrag är likartade: de bedöms efter ingenjörsmässighet, vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integrering av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och inte av enskilda personer. Sveriges Ingenjörers styrelse utser pristagarna efter att en priskommitté granskat inkomna arbeten och lämnat förslag. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Polhemsrådet

Bengt Westerberg

ORDFÖRANDE

Bengt Westerberg var vice statsminister och socialminister 1991-1995, ordförande i styrelsen för Vetenskapsrådet 2001-2006 och för Linköpings universitet 2007-2013. Han är för närvarande ordförande i styrelserna för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och Institutet för framtidsstudier och regeringens särskilde utredare om registerforskning.

Daniel Stenberg

LEDAMOT

Daniel Stenberg är den självlärde programmeraren som 2017 själv mottog Polhemspriset ur HM Konungens hand. Han prisades för verktyget cURL som under åren har blivit en viktig kugge i internets uppbyggnad och i tjänster som till exempel Spotify, YouTube och Instagram. Han har tidigare arbetat som datakonsult på bland annat IBM och Mozilla.

Maria Ågren

LEDAMOT

Maria Ågren är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå Tekniska universitet och har bland annat varit generaldirektör för SMHI, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Jens Henriksson

LEDAMOT

Jens Henriksson är civilingenjör, civilekonom och fil. lic. i nationalekonomi och är sedan oktober 2019 VD och koncernchef för Swedbank. Han arbetade inom Finansdepartementet 1994-2006 som politiskt sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare för ekonomisk politik och internationella frågor. Han var Executive Director och styrelseledamot i Internationella Valutafonden (IMF) i Washington DC 2008-2010 och vd och börschef för NasdaqOMX Stockholm AB 2010-2013.

Cecilia Schelin Seidegård

LEDAMOT

Cecilia Schelin Seidegård är doktor i biokemi och tidigare landshövding på Gotland samt Kalmar. Hon har även varit verksam som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset samt ordförande vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon är ledamot av IVA.

Lena Olving

LEDAMOT

Lena Olving är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har arbetat 30 år i företag med hög tekniknivå i produkterna och spetskompetens inom olika teknologier som Volvo Personvagnar AB , Saab AB och under åren 2013-2019 som VD och koncernchef för Mycronic. Styrelseerfarenhet från Alfa Laval AB, Gunnebo AB, Norsk Hydro AB, Green Cargo AB. Även tidigare ledamot i Novozymes A/S och SJ AB.

Peter Larsson

LEDAMOT

Peter Larsson, civilingenjör i kemi från Chalmers tekniska högskola. Peter är ordförande i Göteborgs universitetsstyrelse och ledamot av IVA. Han är också regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Peter har tidigare haft regeringsuppdrag inom livsmedelssektorn och näringslivsutveckling på Gotland. Peter var under många år samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Nomineringskommittén

Bo Olsson

ORDFÖRANDE

Bo Olsson är civilingenjör i kemiteknik. Han har en lång erfarenhet inom kemisk industri, inte minst från läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Han har även arbetat mycket med att på olika sätt stötta och främja innovation.

Anders Lindh

LEDAMOT

Anders Lindh är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings universitet med en bred erfarenhet från verkstadsindustrin, bland annat från ledande positioner på ESAB och Sandvik. Nu är han divisionschef på Mettler-Toledo, baserad i Zürich.

Marie Wall

LEDAMOT

Marie Wall är startupansvarig på Näringsdepartementet. I grunden är hon civilingenjör i datateknik och har tidigare arbetat på Vinnova där hon har varit projektansvarig för myndighetens nationella inkubatorprogram. Exempel på andra roller hon har haft är programchef på Microsoft och investerare på riskkapitalbolaget Speed Ventures.

Lina Bertling Tjernberg

LEDAMOT

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät vid KTH. Hennes forskning syftar till att utveckla ny teknik för ett uthålligt energisystem. Tidigare har hon varit ansvarig för forskning och utveckling hos Svenska kraftnät samt innehaft en professur vid Chalmers tekniska högskola. Hon har ett stort internationellt nätverk och är bland annat ledamot i Strategiska rådet för vindkraft och fullmäktigeordförande för SEK Svensk Elstandard.

Erik Dahlquist

LEDAMOT

Erik Dahlquist är civilingenjör i kemiteknik och är nu professor i energiteknik vid MDH. Han har erfarenhet från ABB och processindustrin och har varit verksam inom många ämnesområden och arbetat med sådant som relaterar till hållbarhet. Biobränslen, hållbara städer, miljömanagement och processutveckling, är några exempel.

Anna Orring

LEDAMOT

Anna Orring är nyhetschef på Ny Teknik sedan 2017. Hon har varit journalist i snart 30 år och har bred erfarenhet av nyhetsbevakning både inom dagspress och fackpress, framför allt på Upsala Nya Tidning och Ny Teknik.

Charlotte Brogren

LEDAMOT

Charlotte Brogren har jobbat med forskning, utveckling och innovation i många olika former och roller sedan hon disputerade i kemiteknik på Lund Universitet. Idag är Charlotte teknisk direktör på Alimak Group som utvecklar vertikala transportlösningar för bygg- och processindustrin. Innan dess var hon generaldirektör för Vinnova och utvecklingschef på ABB. Parallellt med sitt operativa jobb sitter Charlotte i ett antal bolagsstyrelser – som spänner från start-up till large cap.

Priskommittén för Lilla Polhemspriset

Fredrik Edman, ordförande
Civ.ing elektronik och tekn. dr. elektronikkonstruktion. Universitetslektor samt patentrådgivare vid LU Innovation. I priskommittén sedan 2008.

Reidar Lyng
Civ.ing kemiteknik och tekn. dr. fysikalisk kemi. Førsteamanuensis (motsv. universitetslektor) i Universitetspedagogik, NTNU, Trondheim. I priskommittén sedan 2008.

Mikael Prytz
Tekn. dr. teknisk Fysik, KTH. Arbetar med forskning på Ericsson. I priskommittén sedan 2009.

Catrin Granbom
Master of Science in Computer Science at Uppsala University. Head of Software Technology, Business Unit Network System & Technology, Ericsson AB. I priskommittén sedan 2018.

Anne Alsholm
Civ.ing kemiteknik med inriktning mot bioteknik, Chalmers. Arbetar som innovationsrådgivare till forskare vid Chalmers. Särskilt aktiv inom Life Science. I priskommittén sedan 2023.

Måns Östring
Civ.ing Teknisk Fysik och elektroteknik, LiTH. Kanslichef vid Fakulteten tillika Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet. I priskommittén sedan 2023.

Wimanska priskommittén

Maria Eklund, ordförande
Tekn. dr. polymerteknik. Tidigare chef inom SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Nu Fuchs Oil. I priskommittén sedan 2005.

Eva Lindencrona
Fil. dr. i informationsbehandling. Var senast direktör och avdelningschef på VINNOVA. Nu pensionär. I priskommittén sedan 2001.

Mikael Prytz
Tekn. dr. teknisk Fysik, KTH. Arbetar med forskning på Ericsson. I priskommittén sedan 2009.

Martin Karlsson
Tekn. dr. maskin. Sedan hösten 2023 University Relations Manager på Northvolt. Tidigare på Scania och Atlas Copco. I priskommittén sedan 2019.

Magnus Åberg
Tekn. dr. och docent i analytisk kemi med bredd i matematik, fysik och kemometri. Har forskat på Stockholms universitet, är nu statistiker på Thermo Fischer Scientific. I priskommittén sedan 2019.