PRISTAGARE LILLA POLHEMSPRISET 2023

Jonathan Södergren

Lilla Polhemspriset till exjobb om bananflugor som medel i kampen mot Alzheimer

Jonathan Södergren tilldelas Lilla Polhemspriset 2023 för landets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han får priset för sitt sätt att använda bananflugor med syftet att utforma bättre metoder att bekämpa Alzheimer.

Alzheimers sjukdom drabbar tiotals miljoner människor över hela världen och i flera decennier har forskare sökt efter behandlingar som kan bromsa eller bota sjukdomen. En bidragande orsak till sjukdomen anses vara felveckade proteiner i hjärnan, vilket över tid kan orsaka skador på hjärnans nervceller och blodkärl.

Beta-amyloid är en huvudkomponent i det plack som förekommer i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. Men sambanden mellan placket och sjukdomen är inte helt utredd och måste kunna studeras närmare.

Jonathan Södergren har i sitt examensarbete från civilingenjörsutbildningen undersökt hur bananflugan kan användas för det ändamålet. Genom att tillföra nya gener till bananflugan, har han gjort flugans gensystem värmekänsligt och fått det att producera beta-amyloid vid vissa temperaturer. Genom olika kombinationer av temperaturer ger det en möjlighet att kontrollera hur mycket plack som bananflugan bildar. Det är ett första steg mot en enklare och billigare metod för att undersöka effekten av beta-amyloid.

– Jonathan Södergrens arbete kan bidra till fortsatt utveckling av forskningen på området. Och hans exjobb visar också tydligt hur bred och rik utbildningen till civilingenjör faktiskt är, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Priset består av 50 000 kronor och ett diplom från Sveriges Ingenjörer.

Pristagarens bakgrund

Jonathan Södergren studerade till civilingenjör i kemisk biologi på Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet. Han kommer ursprungligen från Karlstad, gick gymnasiet i Göteborg, studerade till ingenjör i Linköping och har nu jobb på Astra Zeneca i Södertälje som immunolog.

Priskommitténs motivering

Jonathan Södergren har i examensarbetet ”Effect of temporal expression of Aβ1-42 in a Drosophila model of Alzheimer’s disease” undersökt hur man kan använda sig av Drosophila melanogaster, även känd som bananflugan, som ett modellsystem för att öka förståelsen för effekten av beta-amyloid-relaterade sjukdomar.

Bananflugan är en utmärkt modellorganism för denna typ av forskning då den har en relativt snabb livscykel, är mycket kostnadseffektiv, är tillräckligt komplex och har hög homologi i sjukdomsrelaterade gener.

Som ett led i detta har Jonathan Södergren lyckats infoga transgenen Aβ1-42 tillsammans med UAS/Gal4-systemet och proteinet Gal80ts. Resultatet är att en och samma modellorganism, bananflugan, kan användas för studier av olika genuttryck helt enkelt genom att reglera temperaturen för fortplantningen i laboratoriet.

Södergrens arbete är första steget mot en enklare och billigare metod för att undersöka effekten av beta-amyloid vilket i sin tur kan bidra till fortsatt utveckling av forskningen kring neurodegenerativa sjukdomar.

Arbetet som är utfört vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) vid Linköpings universitet är grundligt i både utförande och redovisning och är ett väl rapporterat examensarbete med god avvägning mellan teori och praktik.