PRISTAGARE LILLA POLHEMSPRISET 2020

Richard Hedlund

Fjällräddning med drönare ger Lilla Polhemspriset

Richard Hedlund, tidigare teknolog vid Uppsala universitet, prisades med 50 000 kronor för landets bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen, 2020.

Varje år omkommer nära 200 människor i lavinolyckor i Europa. En stor utmaning är att snabbt och effektivt lokalisera olyckdrabbade.

Det prisade examensarbetet inriktar sig på design av en lavindetektor. Genom att en avancerad radiomottagare monteras på en drönare, kan signaler fångas upp från en eller flera lavinsändare begravda i snön. Examensarbetet har resulterat i en första fungerande prototyp som kan ligga till grund för ett framtida drönarbaserat söksystem.

– Richards examensarbete är grundligt utfört och redovisat, ett väl avvägt examensarbete mellan teori och praktik. Det är ett fint prov på hur ingenjörskunnande och teknisk kreativitet kan bidra till att rädda människoliv, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Richard Hedlund är 33 år och uppvuxen i Hälsingland. Just nu arbetar han som Embedded Software Engineer i Bollnäs. Examensarbetet utfördes i samarbete med dåvarande ÅF Digital Solutions i Uppsala.

Examensarbetets titel: ”Design of a UAV-based radio receiver for avalanche beacon detection using software defined radio and signal processing”, Uppsala universitet.