Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj Christopher Polhem

Om Christopher Polhem

Stockholm 1748. Det måste ha varit en häpnadsväckande syn: åldermannen Christopher Polhem i full högtidsdräkt, buren i bärstol från hemmet på Hornsgatan på Södermalm och ner till den stimmiga arbetsplatsen för den nya Söderslussen. Väl framme firas Polhem, 87 år gammal och ansvarig för bygget, ner till botten av den torrlagda slusskanalen och under en ceremoni på botten av kanalen får han motta den kungliga Nordstjärneorden. En av många hedersbetygelser genom åren.


Christopher Polhem

Fyra år tidigare, när Christopher Polhem vid 82 års ålder åtar sig uppdraget att bygga Söderslussen, har han en nästan overkligt lång meritlista: han har utvecklat och effektiviserat den viktiga gruvnäringen, han har byggt slussar och kanaler, konstruerat klockor och lås, grundat skolor, byggt transportsystem, startat Sveriges första moderna mekaniska industri (och den första mekaniska tidskriften för den delen), engagerat sig i samhällsutvecklingen och den offentliga debatten, och inte minst – visat vägen för en kommande svensk teknisk industri. Han ligger bakom över hundra olika tekniska uppfinningar och har kort sagt förtjänat den inofficiella titeln Den svenska mekanikens fader.

Polhems egen historia tar sin början i mitten på 1600-talet, på en gård i Tingstäde norr om Visby på Gotland. Men när vi går i Polhems fotspår så väljer vi att börja från slutet. Följ med!

 • Polhemspriset inrättas

  Polhemspriset instiftas av Ingenjörföreningen, en av föregångarna till Sveriges Ingenjörer. Den förste pristagaren blir kemisten Werner Cronquist för arbetet ”Om de eldfasta råämnena i Skånes kolförande formationer”. Priset är idag Sveriges äldsta teknikpris.

 • Invigning av nya Söderslussen

  Den nya Söderslussen öppnas officiellt. Arbetet är färdigställt av Polhems son Gabriel och Söderslussen kommer användas av sjötrafiken i 95 år, tills nästa nya sluss byggs.

 • Adelsvapnet krossas

  Christoffer Polhems son Gabriel Polhem dör ogift och barnlös. Därmed avslutas den adliga ätten Polhem på svärdssidan, den manliga sidan, och adelsvapnet krossas vid Gabriels begravning. Christopher Polhem fick sammanlagt nio barn och än idag finns det ättlingar till två av döttrarna, Emerentia och Hedvig.

 • Polhem avlider

  Christopher Polhem dör den 31 augusti, 90 år gammal. Därmed uppnår han samma höga ålder som en gång hans mor Christina Eriksdotter Schening gjorde före honom. Han begravs i Maria Magdalena kyrka på Södermalm i Stockholm, nära hemmet i det Daurerska huset på Hornsgatan. Bland kistbärarna går hans nära vän Emanuel Swedenborg.

 • Riddare och kommendör Polhem

  Fredrik I utser Polhem till Riddare och Kommendör av Nordstjärneorden. I sällskap av ett stort följe bärs Polhem i en bärstol från sitt hem på Hornsgatan och ner till arbetsplatsen för slussen. Väl där firas han ned i den torrlagda slusskanalen och får under en ceremoni på slussens botten motta orden. Den som vill se hur Polhem såg ut i högtidsklädsel och med Nordstjärneorden på bröstet gör lättast i att titta på baksidan av vår svenska 500-kronorssedel.

 • Den nya Söderslussen

  I februari skrivs kontraktet under med Stockholms stad. Christopher Polhem har hunnit bli 82 år gammal men samtiden anser att Christopher Polhem är den enda som är kvalificerad att genomföra ett så stort och tekniskt komplext projekt. Slussen blir till slut ett sant praktverk men har då tagit elva år att färdigställa och överskridit budgeten med fyra gånger.

 • Invald i vetenskapsakademien

  Polhem blir ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien samma år som akademin skapas av sex vetenskapsmän och politiker, bland andra Carl von Linné. Vetenskapsakademien, som skapas efter utländska förebilder, delar idag ut nobelpriset i kemi och fysik, samt utser pristagare till Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Polhem kommer även att bli medlem av The Royal Society i London.

 • Storbrand och uppbrott

  Stjernsunds bruk brinner och stora delar av bruket och maskinerna förstörs. Fabriksverksamheten kommer visserligen att fortsätta med nya ägare ända in på 1800-talet, och bruksrörelsen lägger ner först 1942, men för Polhem innebär branden att han nu lämnar Stjernsund för gott och flyttar till Stockholm. Men än idag tillverkas de berömda polhemsuren, eller stjärnsundsuren, på orten. Och principerna för hans dyrksäkra hänglås, polhemslåsen, tillämpas fortfarande i moderna lås.

 • Hustrun Maria avlider

  Hustrun Maria (född Hoffman) dör. Tillsammans har de fått nio barn, fem döttrar och fyra söner. Fem barn lever till vuxen ålder.

 • Torra fakta

  När torrdockan på flottans bas i Karlskrona färdigställs är den en unik skapelse på grund av sin storlek, de tekniska lösningarna och den insprängda placeringen i berget på ön Lindholmen. Och den väcker internationell uppmärksamhet. Det har tagit åtta år och krävt en arbetsstyrka på 600 personer för att bygga dockan, och Sverige har befunnit sig i det Stora nordiska kriget under flera av byggåren. Pumparna som används för att tömma dockan drivs manuellt av hundratals man men senare används faktiskt ett stort vindkraftverk.

 • Adelsman Christopher Polhem

  Polhems karriär står i zenit och nu, under Karl XII, adlas Christopher Polhem. Fram till nu har Christopher hetat Polhammar i efternamn men nu tar han sig ett adligt namn, Polheim. Han ändrar det dock senare till Polhem.

 • En stor konst

  Det här året konstruerar Christopher Polhem den ”Stora Wattukonsten” vid koppargruvan i Falun. En vattenkonst är en mekanism för att länspumpa vatten ur en gruva.

 • Nya uppdrag i kopparberget

  Polhem utnämns till konstmästare vid Stora Kopparberg i Falun vilket innebär att han ansvarar för alla tekniska konstruktioner, eller ”konster”. Det blir ett av många engagemang i den gruvnäring som han effektiviserar med hjälp av tekniska innovationer och maskiner. Tjänsten som konstmästare vid Falu koppargruva innehar Polhem ända fram till 1716.

 • Stjernsunds manufakturverk – varor på löpande band

  Under 1600-talets sista år köper Polhem en bit mark i Husby socken i södra Dalarna och anlägger Stjernsunds bruk. Adels- och ämbetsmannen Gabriel Stierncrona förser honom med riskkapital och snart skapar Polhem Sveriges första egentliga tillverkningsindustri av allmännyttiga konsumentprodukter som lås, tröskverk, domkrafter, klockor, textilmaskiner, lyktor, bland mycket annat. Att serietillverka bruksprodukter var något helt unikt och Christopher Polhem visar här prov på en entreprenöriell framsynthet långt innan den moderna industrialismen ens har börjat. Han gör till och med reklam i tryckta broschyrer och postorder-säljer pendelur i platta paket som beställaren sjäv monterar ihop. Sådär en 250 år innan Ingvar Kamprad plockar upp samma idé.

 • Direktör Polhammar

  Karl XII och Polhem möts många gånger genom åren. Det här året utnämner den nya unge kungen Christofer Polhem till Direktör för Bergsmekaniken, en tjänst inrättad speciellt för Polhem – och en titel som han innehar hela livet. Sonen Gabriel övertar titeln vid faderns död 1751.

 • Tillbaka till skolan

  Med inspiration från de tekniska landvinningarna ute i Europa inrättar Polhem Laboratorium Mechanicum, landets första skola i mekanik. Karl XII:s förmyndarregering beviljar medel för löner och utrustning och Polhem blir skolans förste föreståndare. Laboratorium Mechanicum i Stockholm blir aldrig så storslaget som det var tänkt. Polhem är ständigt upptagen med annat och modellerna som används i undervisningen flyttas till Falun och slutligen till Stjernsund. Idag finns många av Polhems modeller kvar på Tekniska museet i Stockholm.

 • Tusan hakar i Falu koppargruva

  En av de gruvor som Christopher Polhem arbetar vid är Falu koppargruva. Polhem inför rader av innovationer. Men mest känd blir Machina Nova, eller hakspelet, som revolutionerar sättet man transporterar upp malm och vatten till markytan. Maskineriet ersätter de tidigare hissanordningarna som bestod av rep av dyra oxhudar och det blir så framgångsrikt att det till och med utsätts för sabotage av människor vars arbeten riskerar att rationaliseras bort. Anläggningen vid Falu koppargruva finns avbildad på vår 500-kronorssedel, bakom Polhem till vänster i bild.

 • När kungen fick höra om Polhammar…

  Det här året kallas Polhem till kung Karl XI och Bergskollegium, myndigheten som under drygt 200 år kontrollerar och leder gruvnäringen i Sverige. För kungen visar han upp en modell av hur man skulle kunna effektivisera transporten av malm från gruvgångarna och till markytan. Polhem får en får rejäl dusör av kungen, och en årlig pension!

 • Klockor och studier i Uppsala

  Polhem anländer på rekommendation till Uppsala universitet. Han får läsa fysik, matematik och mekanik, men motkravet är att han åtar sig att reparera det astronomiska uret i Uppsala domkyrka som varit ur funktion i över 100 år. Han lyckas inte bara reparera uret utan även bygga om det så att det enbart krävs fyra man när man ringer i klockan istället för de arton som ursprungligen behövdes. Framgången lägger grunden till Polhems rykte som en snillrik och skicklig tekniker. Att uret sedan totalförstörs i samband med den stora branden i Uppsala 1702 kan ju knappast Polhem lastas för.

 • Från dräng till fogde till fabrikör till språkelev

  När Christoffer är sexton år gammal bygger han en verkstad på gården Vansta på Södertörn där han arbetar som fogde. Gården ägs av änkan Margareta Wallenstedt, som även gav Polhem hans första anställning – som dräng på en annan av änkans gårdar. I verkstan på Vansta tillverkar han olika maskiner och urverk. Verkstan visar sig också bli hans biljett till latin-undervisning. Prästerna i grannskapet har imponerats av hans tekniska kunskaper och de erbjuder Polhem undervisning i latin i utbyte mot bland annat urverk.

 • Faderlös vid åtta – självförsörjande vid tolv

  Fadern dör när Christopher bara är åtta år gammal. Den nye styvfadern vill inte bekosta vidare studier i Visby, och istället beslutar sig Christopher farbror i Stockholm för att ta hand om pojken. Tio år gammal lämnar Christopher Gotland för Stockholm och han återvänder aldrig. Han går i Tyska räkneskolan men efter bara två år dör även farbrodern – och Christopher får härmed börja försörja sig själv.

 • Christopher Polhammar föds

  Christopher föds troligtvis i Tingstäde norr om Visby. Efternamnet är Polhammar. Christopher kommer att tillhöra en skara på sex barn varav tre når vuxen ålder. Christophers far Wulf Christopher Polhammar är tysk och hans mor Christina Eriksdotter Schening kommer från Vadstena. Pappa Polhammar är köpman och invandrade till Visby från Pommern som efter 30-åriga krigets slut kom att tillhöra Sverige. Mycket lite är känt om Christophers mor.