Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Om Polhemspriset

Polhemspriset är Sveriges äldsta tekniska utmärkelse och förvaltas av Sveriges Ingenjörer. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig.


Om priset

Polhemspriset delades ut första gången 1878 och har sedan dess utdelats med varierande mellanrum. Nu utdelas priset varje år.

Belöningen består av Polhemsmedaljen i guld (av åttonde storleken), med mottagarens namn graverat på kanten, samt en penningsumma på 250.000 kr.

Priset utdelades ursprungligen helt ur Stiftelsen Polhemsfonden. Fondens syfte är att ”belöna för industrin och byggnadskonsten viktiga tekniska rön och framsteg i Sverige”. Den instiftades 1876 genom en donation på 2.000 kr av den dåvarande ordföranden i Ingenjörsföreningen, Rudolf Cronstedt. År 1891 gick Ingenjörsföreningen samman med Svenska Teknologföreningen, som hade bildats 30 år tidigare. Ytterligare kapital tillfördes 1895 genom en donation till Teknologföreningen från Knut Styffe. Teknologföreningen anordnade även en insamling bland sina medlemmar 1911, med anledning av föreningens 50-årsjubiléum. Idag förvaltas Polhemspriset och Polhemsfonden av Sveriges Ingenjörer vars historia går tillbaka till Svenska Teknologföreningen. Då fondens medel inte är tillräckliga, kompletteras de med bidrag från Sveriges Ingenjörer.

Alla är välkomna att lämna förslag till mottagare av utmärkelsen. Samtliga förslag behandlas av den så kallade Nomineringskommittén, som består av personer med både bred och djup kunskap inom olika teknikområden. Kommittén lämnar sedan ett antal förslag vidare till Polhemsrådet, som har en bredare sammansättning än rent teknisk. De bedömer de utvalda utifrån det mänskliga och samhälleliga värdet av innovationen. Det slutgiltiga beslutet fattas av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse. En närmare presentation av Nomineringskommittén och Polhemsrådet finns nedan.

Polhemspriset delas ut på Polhemsfesten. På festen delas även Lilla polhemspriset samt Wimanska priset ut; pris för bästa examensarbete på civilingenjörs- respektive högskoleingenjörsutbildningarna i Sverige.

Vill du nominera någon kan du mejla ditt förslag till polhemspriset@sverigesingenjorer.se


Polhemsrådet

 • Bengt Westerberg


  Ordförande Bengt Westerberg var vice statsminister och socialminister 1991-1995, ordförande i styrelsen för Vetenskapsrådet 2001-2006 och för Linköpings universitet 2007-2013. Han är för närvarande ordförande i styrelserna för Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI), Institutet för Handikappvetenskap (IHV) och Institutet för framtidsstudier och regeringens särskilde utredare om registerforskning.

 • Svante Lindqvist


  Ledamot Svante Lindqvist är fil dr i idé- och lärdomshistoria, Riksmarskalk och chef för de Kungliga Hovstaterna. Lindqvist har tidigare varit ”founding director” för Nobelmuseet och professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan. Han är ledamot av IVA, KVA och Vitterhetsakademierna.

 • Maria Ågren


  Ledamot Maria Ågren är civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå Tekniska universitet och har bland annat varit generaldirektör för SMHI, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

 • Jens Henriksson


  Ledamot Jens Henriksson är civilingenjör, civilekonom och fil. lic. i nationalekonomi och är numera VD på Folksam. Han arbetade inom Finansdepartementet 1994-2006 som politiskt sakkunnig, planeringschef samt statssekreterare för ekonomisk politik och internationella frågor. Han var Executive Director och styrelseledamot i Internationella Valutafonden (IMF) i Washington DC 2008-2010 och vd och börschef för NasdaqOMX Stockholm AB 2010-2013. Idag vd för Folksam.

 • Cecilia Schelin Seidegård


  Ledamot Cecilia Schelin Seidegård är doktor i biokemi och landshövding på Gotland. Schelin Seidegård är ordförande för styrelsen vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare bland annat varit sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande vid Kungliga Tekniska högskolan. Hon är ledamot av IVA.

 • Lena Olving


  Ledamot Lena Olving är civilingenjör från Chalmers tekniska högskola och har arbetat 30 år i företag med hög tekniknivå i produkterna och spetskompetens inom olika teknologier som Volvo Personvagnar AB , Saab AB och sedan sommaren 2013 som VD och koncernchef för Micronic-Mydata. Styrelseerfarenhet från Alfa Laval AB, Gunnebo AB, Norsk Hydro AB, Green Cargo AB. Nu ledamot i Novozymes A/S och SJ AB.


Nomineringskommittén

 • Ylva Hambraeus Björling


  OrdförandeYlva Hambraeus Björling har ägnat sitt yrkesverksamma liv åt IT- och telekombranschen. I fokus är nyttan av IT och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Hon har bland annat varit ordförande i tidigare regerings IT-politiska strategigrupp. 2001-2007 var hon VD för IT-företagens branschorganisation. Hon är nu ordförande för StyrelseAkademien Stockholm bland annat

 • Börje Johansson


  LedamotBörje Johansson blev fil dr i teoretisk fysik vid 26 års ålder vid Stockholms universitet. Han har arbetat som professor vid ett flertal universitet. Hans forskningsområde är den kondenserade materiens fysik med inriktning mot material. Under lång tid har han varit aktiv inom forskningsmedelsfördelande organ.

 • Anders Lindh


  LedamotAnders Lindh är civilingenjör i maskinteknik från Linköpings universitet med en bred erfarenhet från verkstadsindustrin, bland annat från företaget ESAB. Nu är han Head of Digital Center of Excellence på Sandvik.

 • Markus Petäjäniemi


  LedamotMarkus Petäjäniemi är Senior Vice President för gruvföretaget LKAB och direktör för försäljning och logistik. I grunden är han civilingenjör i samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet.

 • Bo Olsson


  LedamotBo Olsson är civilingenjör i kemiteknik. Han har en lång erfarenhet inom kemisk industri, inte minst från läkemedelsföretaget Astra Zeneca. Han har även arbetat mycket med att på olika sätt stötta och främja innovation.

 • Lina Bertling Tjernberg


  LedamotLina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät vid KTH. Hennes forskning syftar till att utveckla ny teknik för ett uthålligt energisystem. Tidigare har hon varit ansvarig för forskning och utveckling hos Svenska kraftnät samt innehaft en professur vid Chalmers tekniska högskola. Hon har ett stort internationellt nätverk och är bland annat ledamot i Strategiska rådet för vindkraft och fullmäktigeordförande för SEK Svensk Elstandard.

 • Erik Dahlquist


  LedamotErik Dahlquist är i grunden civilingenjör i kemiteknik och är nu professor i energiteknik vid MDH. Han har erfarenhet från ABB och processindustrin och har varit verksam inom många ämnesområden och arbetat med sådant som relaterar till hållbarhet. Biobränslen, hållbara städer, miljömanagement och processutveckling, är några exempel.

 • Monica Bellgran


  LedamotMonica Bellgran har en bred bakgrund inom produktion, innovation och digitalisering. Hon har bland annat varit forskningsdirektör på LKAB och sitter i styrelsen för SSF, Stiftelsen för strategisk forskning. I grunden är hon civilingenjör som disputerat i monteringsteknik. Nu är hon professor inom industriell produktionsledning på KTH i Södertälje.


Lilla Polhemspriset

Pris för bästa examensarbete på civilingenjörsnivå

Lilla polhemspriset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Priset delades ut för första gången 1990.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Inkomna arbeten bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Pristagare

2017: Albin Nilsson, Luleå tekniska universitet, ”Wet granulation of Carbonised Bio-ash”

2016: Hiroki Yasuga, Kungliga tekniska högskolan, ”Syntetic microfluid paper – towards a novel substrate for lateral flow immunoassay

2015: Fredrik Brosser och Emil Milh, Chalmers tekniska högskola, ”FPGA: Field Programmable Gate Array

2014: Christian Bremer och Erik Ohlson, Chalmers tekniska högskola, ”Alter the Wheelchair: Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries”

2013: Fredrik Schaufelberger, Kungliga tekniska högskolan, ”Target synthesis of the antiviral nucleoside 3TC through an enzymatic dynamic kinetic resolution”

2012: Mattias Lidman, Umeå universitet, ”Social media as a Leading Indicator of Markets and Predictor of Voting Patterns”

2011: Arvid Rudberg, Lunds tekniska högskola i samarbete med BMW AG i Münche, ”Optimization based Control Strategy for Energy Efficient Decelerations in an Automobile Cruise Controller”

2010: Andreas Åhlund, Umeå universitet, ”An approach towards user-centric Application Mobility”

2009: Klara Insulander Björk, Chalmers tekniska högskola, ”Nuclear Design of a Thorium Fuelled Boiling Water Reactor”

2008: Dan Adolfsson, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Improved scan chain diagnosis”

2007: Martin Denstedt, Chalmers tekniska högskola i samarbete med Comhat AB, ”Optimizing of Hat feed using genetic Algorithms”

2006: Nicklas Karlsson och Henrik Sanglén, Chalmers tekniska högskola, ”Optimization of oil recovery system”

2005: Andreas Andersson och Richard Malm, Kungliga tekniska högskolan, ”Measurement evaluation and FEM simulation of bridge Dynamics”

2004: Anna Jonsson, Uppsala universitet, ”Sulfidoxidation och metalltransport i gruvavfall – fallstudie på planerad guldgruva i Svartliden”

2003: Andreas Eriksson och Per Mattsson, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Segmentering av halsartärer från 3D och 4D ultraljudsbilder”

2002: Björn Bengtsson, Kungliga tekniska högskolan, ”Design of a high voltage divider”

2001: Peter Spégel, Lunds tekniska högskola, ”Molecularly imprinted microparticles for enantiomer separation in capillary electrochromatography”

2000: Mikael Persson, Kungliga Tekniska högskolan, ”Sårventilatorn”

1999: Claes G Eskilsson, Chalmers tekniska högskola och Jon Ingvi Arnason, Danmarks Tekniska Högskola, ”Hydraulic simulation of jökulhlaup”

Hedersomnämnande till Lunds tekniska högskola för ”Anders i Världen”.

1998: Mathias Karlsson och Thomas Jensen, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Styrning av sensorer i en komplex omgivning”

1997: Priset utdelades inte.

1996: Eriks Sloge, Uppsala universitet, ”Autonomous underwater vehicle obstacle avoidance in reverberant environments using neural networks”

1995: Johan Oja, Umeå universitet, ”Grinding control, Aitik. Optimization of an autogenous grinding circuit through multivariate statistical analysis”

1994: Anders Robertsson, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Defect sensitivity in Nodular Cast Iron Safety Critical Components”

1993: Mathias Bryntesson, Chalmers tekniska högskola, ”Simulation and Optimization of preparative Liquid Chromatography”

Det året delades dessutom två hedersomnämnande ut till Kungliga Tekniska högskolan respektive Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

1992: Jonas Persson, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Generation of Multi-Resolution Maps”

1991: Hans Persson och Anders Strand, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, ”Realisering av ett ACO-system för CNC-svarv”

1990: Marianne Hansson, Kungliga Tekniska högskolan


Wimanska priset

Pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsnivå 

Wimanska priset är Sveriges Ingenjörers årliga pris för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Priset delades ut första gången år 2000 och är uppkallat efter Ernst August Wiman, en av Svenska Teknologföreningens stiftare och dess förste ordförande.

Prisets syfte är att stimulera kvaliteten på examensarbetet i utbildningarna. Inkomna arbeten bedöms efter ingenjörsmässighet och vetenskaplig nivå, men också efter hur de är presenterade. Kreativitet, integration av kunskaper, användbarhet och disposition är några av kriterierna.

Nomineringen görs av Sveriges tekniska högskolor och universitet och är alltså inte öppen för enskilda studenter. En priskommitté granskar inkomna arbeten och lämnar därefter förslag till Sveriges Ingenjörers styrelse, som utser pristagarna. Prissumman är för närvarande 50 000 kronor. Om examensarbetet har genomförts av flera studenter, delas prissumman lika mellan dessa.

Pristagare

2017: Simon Jademyr, Chalmers tekniska högskola, ”Nanocrystalline cellulose as a drug carrier for cyanine dyes to DNA

2016: Danny Nygård, Uppsala universitet, ”Konstruktion av gränssnitt mellan dumperkorg och hjälpram med vändskiva

2015: Yohanna Karnik Macaya, Kungliga tekniska högskolan, ”Vattennivåreglering i Avesta Lillfors

2014:  Rickard Norstedt, Karlstads universitet, ”Verktyg för tillskärning av nätisoleringsmatta”

2013: Emil Nämgren, Kungliga tekniska högskolan, ”Reningsmetoder för reducering av hårfärgningsmedel i avlopp från frisörsalonger”

2012: Sara Tilfors och Nessa Arya, Kungliga tekniska högskolan Haninge, ”Temperatursprickor i ung betong – Utvärdering av projektering och utförande av åtgärder, samt utveckling av dimensioneringsmetod för kylsystem”.

2011: Johan Karlsson, Högskolan i Skövde, Utvärdering av ModFix – Byggnation av modulära fixturer integrerat i Process Simulate”.

2010: Jasper Martelius, Uppsala universitet, ”Alternativ utformning av kritiska kompenenter i produkten FemoStop”.

2009: Martina Strand, Tekniska högskolan i Jönköping, RFID – tillämpning och lönsamhet, Industriell Organisation och Ekonomi”.

2008: Martin Beckman, Uppsala universitet, Dragkraftmätare för fiskben – från idé till prototyp”.

2007: Jenny Carlsson, Linköpings tekniska högskola, ”Analys och åtgärdsförslag för ledtidsreducering vid fönstertillverkning”.

2006: Fredrik Karlsson, Linköpings tekniska högskola, ”Konstruktion av reminfästning i lagertruck”.

2005: Andreas Claesson och Mikael Gustavsson, Högskolan i Borås, Bakgavellyft – Till lastbilar som hanterar växelflak av varierande längd”.

2004: Mattias Eriksson och Michael Bjersander, Linköpings tekniska högskola, ”Direkttextning av tv-program med taligenkänning”.

2003: Fredrik Holmberg och Patrik Widén, Kungliga Tekniska högskolan Syd Campus Telge, Ekonomiska och tekniska konsekvenser vid införandet av blyfria lod i tillverkningen av kretskort”.

2002: Alex Wennström, Kungliga tekniska högskolan Kista, ”Mikroprocessorstyrd knäled”.

2001: Lena Hagström, Högskolan Dalarna, Miljönyckeltal som synliggör verksamhetsutveckling – ett verktyg för Banverket Produktion”.

2000: Patrik Markvardsén, Kungliga tekniska högskolan Kista, ”Experimentell undersökning av beteendet hos styrbyglar för säkerhetsbälten under ett frontalkollisionsförlopp”.