Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Aktuellt om Polhemspriset


Daniel Stenberg

Daniel Stenberg erhöll Polhemspriset 2017 för cURL, ett programmeringsverktyg för överföring av data. cURL består av så kallad öppen källkod (Open source), mjukvara som kan användas fritt, ändras och delas av vem som helst. Sedan lanseringen 1997 drivs cURL som ett kontinuerligt utvecklingsprojekt som hålls ihop av Daniel Stenberg själv. Verktyget används av programmerare världen över i mobiltelefoner, datorer, bilar och återfinns i internets grundstrukturer.

 


John Elvesjö och Mårten Skogö

2015 tilldelades John Elvesjö och Mårten Skogö det anrika Polhemspriset av Sveriges Ingenjörer för sin geniala innovation Tobii Eyetracker, som öppnar nya möjligheter för framtiden. Tack vare deras blickfångare kan tusentals människor med funktionsnedsättningar använda datorer lika fritt som andra, genom att styra med ögonen.

John Elvesjö och Mårten Skogö

Håkan Lans

Håkan Lans fick priset för färggrafik och transponder för positioneringssystem med GPS. Navigeringssystemet STDMA (Self-Organized Time Division Multiple Access) använder både GPS och radio för att veta var man själv och de andra som använder samma system befinner sig. Systemet togs först i bruk inom sjöfarten. Numera är det även standard inom flyget. Systemets viktigaste effekt är att kollisioner undviks. Men det har även medört att flygtiderna har blivit kortare och större förseningar kan undvikas.  Hans system för färggrafik till datorer utvecklades från en färggenerator för en undervattenskamera. Uppfinningen fick namnet Datacolor och patentet godkändes 1979.


Martin Gren och Mikael Karlsson

Martin Gren och Mikael Karlsson fick priset för skrivarkommunikation och process för datornätverk. År 1984 startade de båda – då 22 år gamla – företaget Axis AB som skulle ta fram produkter för datornätverk. Företaget blev framgångsrikt och produkterna väl kända även utanför Sverige.