Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Aktuellt om Polhemspriset


Prototyp för drönarbaserat söksystem gav årets Lilla Polhemspris

Varje år omkommer nära 200 människor i lavinolyckor i Europa. Den stora utmaningen är att snabbt och effektivt lokalisera olyckdrabbade. Det kräver att man snabbt kan söka stora områden som är besvärliga att ta sig fram i. Med användning av modern teknik som lavinsändare skulle chansen att överleva öka drastiskt.

Richard Hedlund från Uppsala universitet har fått Lilla Polhemspriset med en prissumma på 50 000 kronor för sitt examensarbete ”Design of a UAV-based radio receiver for avalanche beacon detection using software defined radio and signal processing”. Det är en del i ett projekt som tittar på hur modern radioteknologi och signalbehandling kan användas tillsammans med drönare, för att snabbt och systematiskt söka av ett stort område på kort tid.

I examensarbetet fokuserar Richard på designen av den lavindetektor, i form av en avancerad radiomottagare, som monteras på drönaren. Radiomottagaren är utformad och optimerad på ett sådant sätt att den ska kunna detektera signaler från lavinsändare begravda i snön.

Arbetet har resulterat i en första fungerande prototyp som kan ligga till grund för ett framtida drönarbaserat söksystem och är ett viktigt och lovande bidrag till framtidens teknologi för snabb lokalisering av lavinoffer.

Ta del av Richards examensarbete

Läs pressmeddelandet på Via TT