Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Aktuellt om Polhemspriset


Polhemspriset i media

Hans Björklund i fint sällskap – Dalarnas Tidningar | 19/11-14 16:02

Hans Björklund fick Polhemspriset – Gävledala – Nyheter – SVT.se | 19/11-14 14:05

Smart elkraft gav Polhemspriset – Elektronik Tidningen | 19/11-14 13:56

Prestigefyllt pris till ABB – Vestmanlands Läns Tidning | 19/11-14 12:37

Stort grattis Mikael Eriksson, nominerad till Polhemspriset – Lunds universitet | 17/11

Mikael Damberg delar ut Polhemspriset – Näringsdepartementet – Regeringen | 17/11-14 14:57

Vinnaren utses 18 november – Mentor Newsroom | 12/11-14 10:55

18 november avslöjas vinnaren – Processnet | 12/11-14 10:47

Ett blygsamt snille – Dalarnas Tidningar 9/11

Hans, Mats eller Mikael – vem vinner? – Elektronik Tidningen 27/10

Mikael Eriksson nominated for Polhemspriset 2014 – maxlab.lu.se 1/10

Ludvikabo nominerad till Polhemspriset – Dalarnas Tidningar 30/9

Ludvikabo nominerad till Polhemspriset – Dala-Demaokraten 30/9

ABB-ingenjör i Ludvika nominerad till Polhemspriset – Dalanytt, SR P4 Dalarna 30/9

Tre nominerade till Polhemspriset – Ny Teknik 30/9

KTH-professor nominerad till Polhemspriset – KTH.se 30/9

Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – DI Trader 30/9

Sveriges Ingenjörer: Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – Finansportalen 30/9

Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – Netfonds 30/9

Sveriges Ingenjörer: Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – Aktiespararna 30/9

Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – Redeye.se 30/9

Sveriges Ingenjörer: Banbrytande ingenjörssnillen nominerade till Polhemspriset – Affärsvärlden börs 30/9

Röntgen, elnät och materialforskning nominerade till Polhemspriset – Ingenjören 30/9

 


Polhemspriset 2014 – prisutdelning på Nod i Kista Science City

På tisdagen den 18 november delade näringsminister Mikael Damberg ut Polhemspriset 2014 till civilingenjör Hans Björklund inför 200 gäster. Polhemsfesten ägde i år rum i det nybyggda Nod i Kista Science City. Under kvällen delades även Wimanska priset och Lilla Polhemspriset ut för bästa examensarbeten. Dessutom korades vinnarna i Teknik-SM för studenter.

Hans Björklund på ABB fick Polhemspriset för sitt miljöfrämjande energisystem som kontrollerar och skyddar elnät. Juryns motivering som lästes upp av Polhemsrådets ordförande Bengt Westerberg, löd bland annat: ”Pristagararen har gjort en betydande insats för att utveckla smarta och effektiva energisystem, något som är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling”. Hans Björklund mottog 250 000 kronor samt Polhemsmedaljen i guld.

Sverige är en erkänd och framgångsrik ingenjörsnation. Men för att fortsätta vara det krävs modiga och driftiga innovatörer och sådana är verkligen värda att uppmärksamma och hylla.

Årets två andra nominerade, Mats Danielsson och Mikael Eriksson, har utvecklat genialiska, tekniska lösningar som även de har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Mats Danielsson nominerades för utvecklingen av en effektiv och lågstrålande röntgenmetod för medicinsk användning: Han har skapat ett system som ger både tydligare röntgenbilder och lägre strålning vid mammografi. Mikael Eriksson nominerades för sin utveckling av MAX-lab, en världsledande forskningsanläggning. Där kan forskare med synkrotronljus detaljstudera olika material, vilket ger framsteg inom områden som miljö, energi och medicin.

Under kvällen delade förbundets ordförande Ulf Bengtsson ut Teknik-SM-priset till det jublande vinnarlaget från KTH, samt till mottagarna av Lilla Polhemspriset och Wimanska priset. En uppmaning från mottagarna av Lilla Polhemspriset till publiken – varav många ingenjörer – var att ägna åtminstone ett projekt i sitt liv till att förbättra andra människors liv, precis som de gjort.

Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor för bästa examensarbete på en civilingenjörsutbildning, tilldelades Christian Bremer och Erik Ohlson. De mottog priset för sin rullstol, Walter, som konstruerats för människor i utvecklingsländer där den basala infrastukturen ofta är eftersatt. Med Walter kan rullstolsanvändare bli mer självständiga och delta mer aktivt i samhälle och näringsliv. Examensarbetet utfördes vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Wimanska priset, på 50 000 kronor för bästa examensarbete på en högskoleingenjörsutbildning, tilldelades Rickard Norstedt. Vid Karlstads universitet har Rickard konstruerat ett nytt motordrivet verktyg för att skära till stålnätsklädda isoleringsmattor. Förutom att det nya verktyget är effektivt är det också ergonomiskt och säkert för användaren.

Med på festligheterna och middagen var även tidigare Polhemspristagare såsom Petra Wadström (Solvatten) och Gunnar Asplund (HVDC Light).

Text: Peter Kjällkvist


Video: Intervju med mottagaren av Polhemspriset 2014

Nominerad och vinnare av Polhemspriset 2014 – Hans Björklund


Smarta rullstolsutvecklare prisas

Två unga och innovativa ingenjörer från Borås och Skövde får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen.

Christian Bremer och Erik Ohlson har konstruerat en ny rullstol, Walter, för människor i utvecklingsländer. Den har anpassats för de växande semi-urbana områdena, där den basala infrastukturen ofta är eftersatt och asfalterade vägar delvis saknas. Med fokus på att göra rullstolsanvändare självständiga möjliggör den innovativa designen att de kan delta mer aktivt i samhälle och näringsliv.

Deras examensarbete ”Alter the Wheelchair: Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries” är utfört vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Rullstolsprototypen har utvecklats i samarbete med Whirlwind Wheelchair International i San Francisco för att sedan testats ute i fält tillsammans med det icke vinstdrivande företaget UCP Wheels for Humanity i Yogyakarta, Indonesien.

”Christian Bremer och Erik Ohlson har genomfört ett utmärkt examensarbete med fokus på ökad tillgänglighet för en angelägen användargrupp”, säger Sveriges Ingenjörers priskommitté och fortsätter: ”De väger in aspekter som pris, tillgång till reservdelar och att rullstolen behöver vara lätt att reparera, tillsammans med tekniska aspekter som tålighet, komfort, mobilitet och låg vikt.” 

Christian Bremer, 27 år och från Borås, är nu produktutvecklare vid avdelningen för personliga hygienprodukter på SCA Hygiene Products AB i Göteborg.
Erik Ohlson, 26 år och från Skövde, är nu doktorand på Design & Human Factors vid Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers.

Lilla Polhemspriset delas ut vid Polhemsfesten på Nod i Kista Science City den 18 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut det stora Polhemspriset 2014.

För mer information:
Christian Bremer, 073-753 55 71 och bremerchr@gmail.com
Erik Ohlson, 070-548 82 88 och erik.ohlson@chalmers.se
Olle Dahlberg, sekreterare Lilla Polhemspriskommittén, 070-653 81 09Glöm häcksaxen – ung ingenjör prisas för säker mattskärare

25-årige Rickard Norstedt, som efter examen vid Karlstads universitet nu är verksam i Mora, får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen.

Rickard Norstedt har konstruerat ett nytt motordrivet verktyg för tillskärning av stålnätsklädda isoleringsmattor. De verktyg som används idag är vanligen häcksaxar vilka inte är anpassade för detta ändamål och lätt förstör mattorna, särskilt vid tillklippning av komplicerade former. Förutom att det nya verktyget har utformats för att vara effektivt är det också ergonomiskt och säkert för användaren.

Examensarbetet ”Verktyg för tillskärning av nätisoleringsmatta” är utfört på högskoleingenjörsprogrammet för innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. ”Ett arbete väl utfört efter ingenjörsmässiga principer, systematiskt och med stort mått av kreativitet”, skriver priskommittén om sitt val av pristagare.

Rickard Norstedt, född 1989, är nu utvecklingsingenjör hos knivföretaget Mora of Sweden i Mora inom ramarna för samverkansprojektet KTP Dalarna. Det är ett pilotprojekt och samarbete mellan Högskolan Dalarna och lokala företag för att stärka innovation, regional utveckling och kompetensförsörjning.

Wimanska priset delas ut vid Polhemsfesten på Nod i Kista Science City den 18 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut årets Polhemspris.

Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år. Det är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, oftast nära verksamheten och i samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

För mer information:
Rickard Norstedt, pristagare Wimanska priset, 070-716 85 75
Josefin Utas, sekreterare Wimanska priskommittén, 070-514 77 28
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08


Välkommen till Polhemsföreläsning – De nominerade till Polhemspriset 2014 berättar om sina innovationer

Välkommen att lyssna till de tre nominerade till årets Polhemspris och deras resa från idé till resultat.
Under en eftermiddag berättar Hans Björklund, Mats Danielsson och Mikael Eriksson om sina innovationer för vilka de är nominerade till Polhemspriset 2014.

De nominerade kommer att beskriva sin forskning och sina resultat men också de med- och motgångar de upplevt som innovatörer.

Läs mer om de nominerade:

Därefter följer ett gemensamt samtal om innovationernas roll för samhällets utveckling. För att idéer ska utvecklas hela vägen till färdiga produkter och tjänster krävs att förutsättningarna är de bästa. Var ligger de mest kritiska stegen i kedjan? Är det tiden, kapitalet, lagstiftningen, samarbetsmöjligheterna eller kompetensen? Vad anser de nominerade, som lyckats övervinna hindren?

Program
Samtalsledare: vetenskapsjournalist Lisa Kirsebom
13.00-13.10 Välkomnande, Peter Larsson, Samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
13.10-13.35 Kontroll och skyddssystem för elnät, civilingenjör Hans Björklund, ABB
13.35-14.00 En effektiv och lågstrålande röntgenmetod för medicinsk användning, professor Mats Danielsson, KTH
14.00-14.25 Max-Lab, världsledande synkrotronljusanläggning för forskning, professor Mikael Eriksson, Max-Lab och Lunds universitet
14.25-14.55 Kaffepaus
14.55-15.25 Lisa Kirsebom samtalar med de nominerade kring deras personliga erfarenheter av forskning och utveckling kopplat till förverkligande och kommersialisering
15.25-15.50 Ann Follin, chef för Tekniska Muséet, reflekterar i samtal med Lisa Kirsebom kring innovationer och inte minst betydelsen av att få dem att beröra oss alla
15.50-16.00 Avslutning Peter Larsson

Tid och plats
Måndagen den 3 november 2014 kl. 13.00-16.00
Polhemssalen, Ingenjörshuset (Citykonferensen)
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Följ föreläsningen live 3/11 här

http://bambuser.com/channel/sverigesingenjorer

Välkommen med din anmälan!
Sveriges Ingenjörer


Prisvinnare ser nya lösningar

”Livet var trängre förut. Det är större nu.”

Uppfinnaren Petra Wadström vann Polhemspriset 2013 för vattenrenaren Solvatten. På sina resor får hon ständigt nya idéer för att förbättra vatten, miljö och människors livsvillkor. Hon skulle gärna exportera Mulleskolan, som ger små barn känsla för naturen, och involvera munkar i miljöarbetet.

På aktiebolaget Solvattens kontor på Roslagsgatan i Stockholm finns ett schackspel som Petra Wadström skapat av plast- och metallavfall. De vita tornen är Treo-lock och kungen ståtar med en tjusig krona från en kaviartub.

– Jag har gjort många galna objekt och är med i en konstnärsgrupp som kallas Skrotgruppen. Vi har hållit på med återbruk i 10-15 år, säger Petra Wadström som arbetat som konstnär i större delen av sitt liv, inom måleri, skulptur och grafik.

När hon berättar om sitt arbete idag är respekt för naturens resurser och återvinning teman som återkommer. I höstas fick hon Polhemspriset för sin uppfinning Solvatten, en bärbar vattenrenare som även värmer vattnet. Petra Wadström har fler patent, till exempel för en bh för bröstopererade och en snodd som gör plånböcker svårare att stjäla, men det är för Solvatten hennes hjärta brinner. Hon är VD för Solvatten AB, har fem anställda – varav två är hennes söner – och en strid ström av volontärer och examensjobbare att handleda och inspireras av.

Fick prova själv hemma

Själv växte Petra Wadström upp med en pappa som älskade naturen, sökte svar och pratade om både mikrokosmos och makrokosmos. Mamma var konstnär och hemma fanns mycket material som Petra och hennes syskon fick använda. Storebror jobbade i en radioaffär och drog hem gamla uttjänta radioapparater, Petra lärde sig löda och fick ”meckarfingrar”.

– Jag fick tidigt suget att lära mig mer och har alltid varit både konstruktiv och kreativ. Jag tycker att man ska låta barn vara med i köket och garaget, inte ge dem färdiga leksaker. Själv fick jag tekniskt och praktiskt stöd hemma, och inspiration, säger Petra Wadström.
Nu arbetar hon envist för att ge fler människor i världen tillgång till Solvatten, i samarbete med till exempel biståndsorganisationer, företag och lokala hälsomyndigheter. Varje Solvattendunk renar och värmer tio liter vatten på två till sex timmar beroende på vädret. Hittills har knappt 20 000 Solvatten nått familjer i utsatta områden i Afrika, Asien och Sydamerika. 

– Sedan jag fick Polhemspriset har vi startat en stiftelse – Solvatten insamlingsstiftelse som nu fått stöd av bland annat Erling Persons stiftelse. Vi kommer nu att kunna ge ytterligare 100 000 människor tillgång till Solvatten i och omkring ett flyktingläger i Kenya, säger Petra Wadström.

Polhemspriset är känt utomlands

Polhemspriset ja, Petra Wadström är märkbart glad och stolt över utmärkelsen. I entrén på Solvatten AB hänger det inramade diplomet från Polhemsprisets nomineringskommitté. 

– Det känns som om jag är med i historien nu, väldigt hedrande och stort, och priset ger ringar på vattnet. Utomlands vet de mer om Polhemspriset än i Sverige, att det är ett stort svenskt ingenjörspris. Uppmärksamhet är bra, för även om Solvatten visat sig vara en utmärkt vattenrenare, robust och enkel att använda, så säljer den sig inte självt ännu.

– De som håller i stora inköp satsar ofta på klorintabletter istället, av vana och för att det är enkelt och billigt på kort sikt. Men klorin är varken bra eller billigt i längden. Det är hemskt att se när de släpper ner kilovis med klorin i brunnarna. Klorinet förstör alla naturligt förekommande mikrober som ska finnas i vattnet. 

Klorin värmer förstås inte heller vattnet. Det gör Solvatten, utan ved och koldioxidutsläpp.

– Att kunna tvätta sig i varmt vatten är inte bara skönt, utan också en fråga om värdighet. Brunnsvatten är kallt, även i Mali.

Ser småskaliga lösningar

När Petra Wadström reser runt i världen ser hon mycket hon skulle vilja åtgärda. Berg av vattenflaskor som turister lämnat efter sig, vattendrag fulla av sopor och brist på toaletter. 

– Jag tror att vi måste tänka småskaligt, se vad som är görligt och ge avfall ett värde.

På somrarna hyr hon ett enkelt torp och får möjlighet att prova sina idéer. Där värmer Solvatten duschvattnet, solceller driver lamporna medan hushållskompost, aska och urin används som gödning. 

– Med urinseparering blir det också mindre dålig lukt. Jag skulle vilja ordna urinseparering på fler platser, med start i en skola i ett fattigt område i till exempel Kenya, nära en rosenodling. Skolan skulle kunna få in pengar genom att sälja gödning till odlaren och få råd med förbättringar som gör dagarna lättare för skolbarnen, till exempel ordna rent vatten, en möjlighet att tvätta händerna utanför toaletterna, ett skolkök… Det finns mycket att göra.

Än så länge ligger Polhemsprisets 250 000 kronor oanvända.

– Målet är att använda dem till forskning och utveckling. Jag väntar bara på rätt tid och plats, säger Petra Wadström som hoppas att hennes arbete med Solvatten ska kunna inspirera andra uppfinnare.

– Jag är bara en uppfinnare, men det finns många andra som skulle behöva tro på sina lösningar. Jag vill ge en tro på att det går.

Vill förändra attityder

Petra Wadström tror att barns och ungas inställning till miljön är avgörande på lång sikt. Hon har varit Mulle-ledare inom Friluftsfrämjandet och skulle vilja skapa en liknande naturskola för barn i andra delar av världen. 

Petra– Det är en dröm jag skulle vilja förverkliga, till exempel i Kampala i Uganda där en av mina kontakter tänt på idén. De små barnen skulle kunna välja ett träd och göra fint under det, introduceras till naturens spännande värld och skapa små oaser. 

När det gäller andliga oaser som tempel, kan sådana vara lika smutsiga som miljön runt omkring. Petra Wadström önskar att andliga ledare ville ta på sig ett ledarskap inom miljöarbetet och föregå med gott exempel, som att ordna lämpliga toaletter i templen. Istället har hon märkt, till exempel under sina resor i Nepal, att avföring inte ens får nämnas.

– Tänk om alla unga buddistmunkar skulle få i uppgift att förbättra miljön. Vad mycket de skulle kunna uträtta om de blev miljöprofeter också och inte bara ägnade sig åt det andliga.

Petra Wadström sätter stort värde på att få vara med där Solvatten används och se hur förbättringar som kan verka små, kan förändra livet för människor.

– Jag möter så mycket livskraft, glädje och värme trots fattigdomen. Jag låter upplevelserna komma mig nära och de förändrar mig som person. Livet var trängre förut. Det är större nu. 

Intervju av Eva Annell, Frilansjournalist, Vetenskapsjournalisterna.

Fria fotografier
Högupplösta fria bilder på Polhemspristagaren Petra Wadström
Produktbild
Porträttfoto
(Foto: Pernilla Pettersson/pernilla-p.com)

För mer information
Johan Sittenfeld, sekreterare Polhemspriskommittén, 070-653 82 05
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08


Dags att nominera till Polhemspriset – Sveriges finaste teknikpris

Vilken teknisk innovation eller genialisk lösning har förändrat livet för oss människor?

Sveriges Ingenjörer delar ut Polhemspriset för teknisk innovation, på hög nivå eller genialisk lösning av ett tekniskt problem. Polhemspriset har sedan 1800-talet belönat banbrytande ingenjörer för tekniska lösningar som till exempel sändknappen på mobilen – Laila Ohlgren, kylskåpet – Baltzar von Platen och GPS:en – Håkan Lans.

Vi söker nu 2014 års Polhemspriskandidater.

Nominera här på polhemspriset.se fram till och med maj 2014.

Dessutom uppmuntrar vi även högskolorna att nominera till Wimanska priset och Lilla Polhemspriset för bästa ingenjör-examensarbetet senast 21 mars


Så skapades Polhemspriset

Läs Johan Sittenfelds inlägg om Polhems ättlingar på Ingenjörsbloggen.