Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Vinnare av Polhemspriset


Petra Wadström tilldelas Polhemspriset 2013

Innovationen bidrar till att lösa ett stort globalt problem, bristen på rent vatten. Genom att använda den rikligt förekommande solenergin sparas andra knappa resurser såsom ved och kvinnors hårda arbete.

Polhemspriset är Sveriges äldsta och finaste teknikpris. Det delas ut för teknisk innovation på hög nivå eller för genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden och vara konkurrenskraftig. Den ska även vara uthålligt miljövänlig.

Allt börjar med rent vatten

Petra Wadström är uppfinnaren bakom den geniala vattenrenaren Solvatten som renar vatten med enbart solljus. Hittills har ungefär 80 000 människor fått rent dricksvatten tack vare hennes kreativitet och engagemang.

– Jag hoppas att priset hjälper Solvatten fram i världen. Det finns en miljard människor som inte har tillgång till rent dricksvatten och vi har bara kunnat hjälpa en bråkdel hittills, säger Petra Wadström som är VD på Solvatten AB i Stockholm.

På kontoret har hon fyra medarbetare som arbetar för att sprida fler Solvatten i världen, genom olika kanaler. På väggarna hänger vackra foton från byar där Solvatten används, en påminnelse om hur viktigt arbetet är för dem som berörs. Kvinnor gynnas särskilt, eftersom det ofta ligger på deras lott att ordna vatten, bära ved och laga mat.

– Det sägs att tvättmaskinen revolutionerade livet för kvinnor i västvärlden, och Solvatten gör något liknande för kvinnor i utvecklingsländer. Det händer så mycket när barnen blir friskare. Kvinnorna får mer tid som de kan använda till att sälja mer varor, eller utbilda sig. Rent vatten är källan till allt gott, säger Petra Wadström.

Enkel och bärbar

Idén till Solvatten fick Petra Wadström när hon bodde i Australien där solen flödade, men inte tycktes tas tillvara. Samtidigt var hon berörd av att ha sett hur brist på rent vatten skapade problem i Indonesien.

– Jag ville hitta ett redskap som kvinnor kunde använda själva, och inte vara beroende av någon, säger Petra Wadström, som lyckats väl med sin uppgift.

Solvatten är utformad som en bärbar plastdunk, som viks upp som en bok mot solen. Smutsigt vattnet hälls ner genom ett filter på ena sidan och rent vattnet töms ut åt andra hållet. Filtrets uppgift är främst att minska grumligheten. Om filtret skulle försvinna, kan användaren ta en bit av sin sari eller annat tygstycke och klippa till ett nytt, vikt i flera lager.

På insidan av den uppslagna dunken finns särskilda plastytor som släpper igenom UV-strålning.

– Värmen gör att cellmembranet – höljet på mikroorganismerna – luckras upp. UV-ljuset släpps in i mikroorganismerna och strålningen påverkar deras DNA-kod och oskadliggör dem. Att rena elva liter vatten tar mellan två och sex timmar och en indikator slår om till grönt när vattnet är rent.

Ger stora hälsovinster

Sedan starten 2006 har cirka 15 000 Solvatten delats ut eller sålts till ett starkt subventionerat pris till familjer i tjugo länder. Vattnet både renas och värms, vilket innebär att vattnet inte bara dricks. Människor tvättar sig i det och förvärmer vatten när de ska laga mat. Hälsovinsterna är många.

– Främst undviks diarrésjukdomar som man får genom smutsigt vatten och dålig hygien, som salmonella, kolera och tyfoid. Vi ser också att ögonsjukdomarna minskar, till exempel i ett flyktingläger i Kenya där över tusen familjer använder Solvatten, säger Petra Wadström.

Traditionellt renas vatten genom att det kokas, med hjälp av ved eller kol. Det ryker och ofta saknas skorsten.

– Solvatten minskar utsattheten för rök, vilket minskar risken för bland annat lunginflammation. Dessutom minskar antalet olyckor där barn ramlar i elden och får brännskador.

Utvärderingar av många små projekt visar liknande resultat. I ett område i Mali, där Solvatten samarbetar med FN, anser nittionio procent av användarna att Solvatten förbättrat deras hälsa. Diarrésjukdomar bland barn under fem år har minskat med sextio procent och utgifterna för ved och kol halverats.

Minskar global uppvärmning

Uppföljningar visar att den mängd ved Solvatten sparar motsvarar fem-sex medelstora träd per familj och år. Att träden får stå kvar innebär minskad jorderosion och utsläpp av växthusgas till atmosfären. Varje Solvatten sparar 1,2– 2,2 ton koldioxid per år, vilket ger 8-10 ton koldioxid sammanlagt om den är i bruk i sju år.

– Vi samarbetar med företag som köper Solvatten som klimatkompensation för de flygresor de gör. Flygresorna räknas om till ett antal Solvatten, som distribueras ut till de människor som behöver dem mest.

En renare kostar knappt tusen svenska kronor totalt att tillverka och leverera till en familj, vilket gör bidrag från biståndsorganisationer, företag och lokala hälsomyndigheter viktiga. Svenska kyrkan är en samarbetspartner sedan länge och Solvatten är numera leverantör åt FN. Petra Wadström önskar också få igång en försäljning på den öppna marknaden.

Nyligen fick Petra Wadström presentera sin uppfinning för president Obama. Solvatten var ett av tre svenska miljöteknikföretag som Vita huset valt ut inför besöket i Stockholm.

– President Obama var väldigt påläst, ställde frågor och verkade inse vilket arbete som ligger bakom. Han sa ”Great work!” och gav mig en klapp på ryggen. Det värmde förstås i hjärtat och ryktet om mötet spreds snabbt där Solvatten används. I projekten i västra Kenya – där Obama har släkt – blev man extra glada och stolta.

Text: Eva Annell
Fotograf: Pernilla Pettersson

Om Petra Wadström

Aktuell: Uppfinnare av vattenrenaren Solvatten och VD på Solvatten AB. Vinnare Polhemspriset 2013.
Bakgrund: Utbildad till forskningsassistent inom biokemi på Karolinska institutet. Har arbetat större delen av livet som konstnär.
Ålder: 61 år.
Familj: Man, fyra barn och tre barnbarn. Två söner arbetar på Solvatten.
Gör på fritiden: Umgås med familjen.
Reser helst: Till vårt enkla sommartorp. Där finns igen el och brunnsvattnet är inte helt tjänligt, så vi använder Solvatten.
Beskriv dig själv med tre ord: Kreativ, praktisk och nyfiken.

Petra Wadström får Polhemspriset 2013 för sin uppfinning Solvatten, som med hjälp av solenergi både renar och värmer vatten. Hennes uppfinning är till synes enkel men genial. Den bidrar till att lösa ett globalt växande, och på många håll akut, problem – bristen på rent vatten.