Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Meny
Polhems Medalj

Aktuellt om Polhemspriset


Hans Björklund

Hans Björklund fick priset för kontroll- och skyddssystem för elnät. Hans innovationer har tagits fram vid ABB i Ludvika och är avgörande för utvecklingen av så kallade smarta elnät. Innovationerna gör att elen lättare kan transporteras mycket långa sträckor, även över kontinenter. De underlättar även för införandet av mer energi från förnybara källor så som sol, vind och vatten.


Mats Leijon

Mats Leijon fick priset för Powerformer, högspänningsgenerator. Den kunde  direktanslutas till elnätet utan mellanliggande transformator, vilket gav mindre effektförluster. Utvecklingen av den skedde på ABB och den lanserades 1998.


Gunnar Asplund

Gunnar Asplund fick priset för HVDC Light, ett totalt nytt koncept för elöverföring. Den nya elöverföringstekniken som togs fram på ABB  var banbrytande när den lanserades 1997. Konceptet innebar att likströmsöverföring kunde användas även vid överföringar av låga effekter och över korta avstånd. För första gången kunde likströmsöverföringar bli lönsamma redan vid överföringar av låga effekter på bara några få megawatt. Med den nya tekniken kunde man använda kablar i stället för vanliga kraftlinjer vilket medförde att påverkan på landskapet minskade. Även markbehovet blev mindre.


Ragnar O. Lundholm

Ragnar O. Lundholm fick priset för Overvoltage in a direct lightning stroke to a transmission tower, översatt: överspänning vid blixtnedslag i kraftledningstorn. Han ägnade sig bland annat åt olika former av överspänningsskydd och priset avsåg insatser för att skydda elnätens kraftledningstorn vid blixtnedslag